Jytte Larsen

Jytte Larsen er regnskabsmedarbejder og har en almen kontoruddannelse i privat virksomhed suppleret med merkonomuddannelse i regnskab. Derefter ansættelse i pengeinstitut med intern revision og valutahåndtering suppleret med bankskole, og sidenhen 12 års kommunal ansættelse og gennemførelse af Dansk Kommunalkursus I og II.

Fra 1988 ansat på Teknologisk Institut som sekretariatsleder i Økonomi, og senere som økonomikoordinator i Internationalt Center. Siden 2004 i central økonomifunktion hovedsageligt beskæftiget med økonomistyring af større projekter med mange partnere for danske og internationale bevillingsgivere.

Teknologisk Institut, Økonomi
Telefon
7220 2199
E-mail jytte.larsen@teknologisk.dk

Reklamer
%d bloggers like this: