Jonna Pedersen

Jonna Pedersen er kontorchef i Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø med en baggrund som cand. pharm og diplomleder. Jonna har mere end 25 års erfaring med arbejdsmiljørådgivning og har 15 års erfaring fra cheffunktioner i BST, Arbejdstilsynet og fra privat Arbejdsmiljørådgiver. Det er Jonnas erfaring at kultur, ledelse og arbejdsmiljø alle tre er betydende faktorer, når virksomheder ønsker at skabe en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med kvalitet og faglighed i centrum. De betyder noget hver for sig – men især når de bringes i spil samtidig og man har fokus på, at faglighed og kvalitet i kerneydelsen er det centrale – så kan man skabe indbyrdes synergi imellem dem – og få mere effekt af arbejdsmiljøindsatsen – og sideløbende udvikle kvaliteten i opgaveløsningen. 

 

Region Midtjylland, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Telefon
8728 5610
E-mail jonna.pedersen@stab.rm.dk

Reklamer
%d bloggers like this: