Curt Sten

Curt Sten er Leder af Diagnostisk Enhed på Bornholms Hospital. Enheden omfatter Centrallaboratoriet, Radiologisk Afdeling samt Blodbanken. Han er oprindelig uddannet bioanalytiker. Har videreuddannet sig indenfor ledelse, og har været ansat på flere ledelsesniveauer siden 1995. Har senest taget Executive Master Programme uddannelse. Curt repræsenterer Diagnostisk Enhed i Lederforum på Bornholms Hospital, og har siden 2006 været formand for arbejdsmiljøorganisationen på hospitalet. Han har i den forbindelse deltaget i udarbejdelsen af Region Hovedstadens Arbejdsmiljøpolitik.

Region Hovedstaden, Bornholms Hospital
Telefon
5690 9152
E-mail curt.sten@boh.regionh.dk

Reklamer
%d bloggers like this: