Ulrik Gensby

Ulrik Gensby er cand.scient.adm./Ph.d.-studerende. Ulrik har erfaring fra forskningsprojekter om helbred og beskæftigelse med særlig fokus på sygefravær og tilbagevenden til arbejde (TTA). Projekterne har primært fokuseret på virksomhedernes egen indsats for at hjælpe erhvervsaktive med sygdom eller funktionsnedsættelse tilbage i arbejde, samt den tværfaglige koordination mellem social- og sundhedssystem, individ og arbejdsplads i TTA-processen. I sit Ph.d.-projekt studerer Ulrik effekten af arbejdsgiverinitierede TTA-programmer samt de organisatoriske udfordringer, der gør sig gældende i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, når den del af personalepolitikken, der vedrører sygefravær og TTA, skal gennemføres på arbejdspladsen.

Særlig kompetence: Virksomhedsintern håndtering af sygefravær og TTA, herunder arbejdspladsbaserede TTA-interventioner samt principper for ledelse og organisering af TTA-indsatsen. Ulrik er bredt funderet i samfundsfaglige metoder, herunder særligt kvalitative og participatoriske metoder til arbejdspladsbaseret organisationsudvikling.

Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC), Roskilde Universitet (RUC) 
Telefon
4674 2858
E-mail ugensby@ruc.dk

Reklamer
%d bloggers like this: