Mogens Dam

Mogens Dam har i en lang række år arbejdet med evalueringer og analyser i Finansministeriet. De senere år har fokus især ligget på organisationsudvikling via personalepolitiske virkemidler, herunder medarbejdertilfredshedsundersøgelser og undersøgelse af sammenhænge mellem trivsel og sygefravær. Parallelt hermed har han været ansat som ekstern lektor ved Institut for Statskundskab (Århus og København) og underviser i samfundsvidenskabelige metoder, såvel kvalitative som kvantitative.

Uni*Com
Telefon 
4023 0979
E-mail mda@perst.dk

Reklamer
%d bloggers like this: