Regionspsykiatrien Herning

Hvem er de:

Regionspsykiatrien Herning modtager patienter fra Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner.

Regionspsykiatrien Herning tilbyder udredning, diagnostik og behandling til patienter med psykiatriske lidelser. Tilbuddet gives til patienter, der har behov for en specialiseret behandling og en bred tværfaglig indsats; ofte sker dette i tæt samarbejde med den praktiserende læge og de kommunale tilbud.

Regionpsykiatrien Herning består af fem døgnafsnit med i alt 54 senge, hvor hvert afsnit er særligt specialiseret i forhold til henholdsvis akut psykiatri, affektive lidelser, psykoselidelser og gerontopsykiatriske lidelser. De ambulante enheder består af fire distriktspsykiatriske team, som hver er særligt specialiserede i forhold til overordnede diagnoseområder; endvidere har de et ambulant gerontopsykiatrisk team, et mobil team og et OPUS-team. De samarbejder tillige tæt med Region Midtjyllands øvrige specialiserede enheder.

I Regionspsykiatrien Herning arbejder de tværfagligt på et højt fagligt niveau. De arbejder udviklingsorienteret med behandlingstilbud og udredningsredskaber af høj kvalitet, og de lægger vægt på uddannelse og kompetenceudvikling for deres medarbejdere.

Afdelingens reference er funderet på et psykodynamisk forståelsesgrundlag, som står i samspil med biologiske, sociale og miljøterapeutiske behandlingsmetoder. De miljøterapeutiske principper centrerer sig om en tværfaglig og flerfaglig indsats, som har relationsbehandling, aktivitet, mestring og konflikthåndtering som vigtigste elementer. De tillægger de menneskelige relationer stor betydning, og de anvender metoder, som støtter og udvikler patienternes og de pårørendes mestringsmuligheder overfor de problemer, som sygdommen giver dem.

Her er det muligt at møde følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, sekretærer, sevicemedarbejdere og administrative medarbejdere.

Endvidere er Regionspsykiatrien Herning et aktivt uddannelsessted, hvor der uddannes læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt falckreddere.

Reklamer
%d bloggers like this: