Regionshospitalet Viborg – Kvindeafsnit Y07

Hvem er de:

Kvindeafsnit Y07 er et gynækologisk-obstetrisk sengeafsnit med godt 30 senge fordelt på gynækologisk, svangre- og barselsgruppe. Afsnittet har indtil for nylig været to selvstændige afsnit, men fra februar måned i år blev afsnittene fusioneret til ét afsnit. I afsnittet varetages således pleje og behandling af den gynækologiske patient, den gravide kvinde, af barselspatienten og det nyfødte barn.

Der arbejdes med accelererede patientforløb i et tæt samarbejde med kvindeafdelingens ambulatorium. Den gynækologiske sygepleje er kendetegnet ved korte intensive forløb koncentreret om patientens forberedelse til operation og postoperativ pleje og behandling.

Den obstetriske sygepleje er kendetegnet ved forløb, hvor den gravide er indlagt til observation og behandling i kortere eller længere tid for komplikationer i graviditeten samt ved barselsforløb, hvor der har været komplikationer for mor og eller barn, som kræver døgndækkende observation og pleje.

Regionshospitalet Viborg er godkendt som Spædbarnsvenligt hospital.

Reklamer
%d bloggers like this: