Regionshospitalet Herning – Akut Medicinsk afdeling (AMA)

Hvem er de:

Akutafdelingen tager imod akut syge og tilskadekomne borgere døgnet rundt. Akutafdelingen består af modtagelserne, skadestuerne og akutsengeafsnittene ASA på regionshospitalerne Herning og Holstebro.

Den centrale hospitalsvisitation er en del af modtagelsen ved Regionshospitalet Herning og disponerer indlæggelser af alle akutte patienter i Hospitalsenheden Vest med undtagelse af enkelte veldefinerede patientgrupper som patienter med diagnosticeret blodprop i hjertet, patienter med behov for trombolysebehandling, fødende og børn.

ASA modtager medicinske, mavetarmkirurgiske og ortopædkirurgiske patienter.
Patienter indlægges til observation og behandling akutsengeafsnittene i samarbejde med de enkelte specialer. Ved behov for indlæggelse udover 24 timer vil patienten blive viderevisiteret til den relevante stationære sengeafdeling.

I sommeren 2009 gik afdelingen fra at have 18 patienter til 31 patienter, og personalegruppen voksede til det dobbelte.

Reklamer
%d bloggers like this: