Bostedet Blåkærgård

Hvem er de:

Blåkærgård er et bosted for mennesker med svære handicaps på grund af sindslidelser, som har behov for vedvarende støtte og omsorg i hverdagen.

Det drejer sig om personer, der ikke kan være alene, men skal have betydelig professionel hjælp for at kunne bo sammen med andre. De er mennesker med svære invaliderende almenpsykiatriske lidelser, det vil sige med klassiske diagnoser som skizofreni, depression, personlighedsforstyrrelser kombineret med blandt andet hjerneskade, aktiv psykose, retspsykiatrisk problematik, misbrug, panikangst, impulsstyret og konfliktskabende adfærd.

Mål for indsatsen:
“ Mennesker med sindslidelse ydes en respektfuld hjælp efter behov, så den sindslidende i videst mulig omfang mestrer eget liv i overensstemmelse med egne ønsker og det omgivne samfunds muligheder og begrænsninger“.

Kort beskrevet hvilken hjælp beboerne modtager:

  • Individuelt tilrettelagt hjælp som kompensation for beboernes handicap.
  • Træning for at udvikle eller vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, for eksempel træning i evnen til at være sammen med andre mennesker eller fysisk udfoldelse.
  • Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter og social omsorg.
  • Støtte til at at gå på arbejde eller deltage i aktiviteter i dagtiden.
  • Personlig hjælp, pleje eller støtte ved vask og personlig hygiejne, hjælp til at klæde sig på og hjælp til at spise og indtage korrekt medicin med videre.
  • Praktisk hjælp eller støtte, herunder til at vaske tøj, købe ind, læse post, at administrere egne penge, gøre rent og lave mad.
Reklamer
%d bloggers like this: