Bornholms Hospital – Neurologisk sengeafsnit

Hvem er de:

Det er et voksen afsnit, der bl.a. arbejder med genoptræning efter en apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning).

Neurologisk afsnit ( Afdeling F1.1) hører under medicinsk afdeling, hvor ledelsen består af medicinsk administrerende overlæge og oversygeplejerske.

Der er 20 sengepladser til voksne medicinske patienter.

Afdelingen er opdelt i 2 grupper :
Gruppe 1 er primært apopleksi patienter indlagt til pleje, behandling og genoptræning.  Der er 10 sengepladser fordelt på 4 to-sengsstuer og 2 enestuer. Til hver sengestue er indrettet handicapvenlige toiletter/badeværelser. Loftslifte findes på 2 af stuerne til forflytning af svært immobile patienter.
I genoptræningen arbejdes der ud fra Affolter, Bobarth´s og Coombs principper, i daglig tale kaldet ABC- konceptet : A = Affolter, B = Bobarth og C=Coombs.
I genoptræningen fokuseres der på den enkelte patient og guidning, lejring, stimulering og forflytninger anvendes bevidst og målrettet i forhold til patientens symptomer og lidelser.

Gruppe 2 er øvrige neurologiske patienter og almen medicinske patienter. Her er der 10 sengepladser fordelt på 2 fire-sengsstuer og 1 to-sengsstue. Der findes loftlift på den ene fire-sengsstue.

Personalesammensætning og afdelingens samarbejdspartnere:
Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sygeplejesekretær.

Til afdelingen er der tilknyttet en afdelingslæge, faste fysioterapeuter , ergoterapeuter, talepædagoger, socialrådgiver og rengøringsassistent.

Der samarbejdes med diætist, portører, præst og bioanalytiker.

Der er mulighed for at få konsulentbistand og tilsyn af øjenlæge, øre/næse/hals læge, hudlæge  og neurolog.

De har et tæt samarbejde med primær sektoren i forbindelse med udskrivelse af patient til eget hjem/ plejehjem.

Plejeform:
Der arbejdes ud fra gruppeplejeprincippet, hvor der tages udgangspunkt i patientens ressourcer og begrænsninger, og tilrettelægges individuel sygepleje.

Der arbejdes tværfagligt omkring apoplexipatienterne for at opnå kontinuitet og tæt kontakt til patient og pårørende.

Reklamer
%d bloggers like this: