Bornholms Hospital – Intensiv sengeafsnit

Hvem er de:

En veluddannet og kompetent medarbejderstab er den vigtigste forudsætning for at kunne løse de mange forskellige opgaver ved Intensiv sengeafsnit. Derfor er introduktion, oplæring, efteruddannelse og videreuddannelse af de ansatte en vigtig og højt prioriteret opgave i afsnittet.

Sygeplejersker:
Der er ansat 20 sygeplejersker i afsnittet. Sygeplejerskerne arbejder i begge områder af afsnittet – Intensivafsnittet og Opvågningsafsnittet. Sundhedsstyrelsen har fastsat specielle krav til sygeplejersker, der arbejder med intensiv pleje af patienter. Udover den almindelige sygeplejerskeuddannelse skal intensivsygeplejrsker have gennemgået en 18 måneder lang specialuddannelse for at kunne pleje en kritisk syg patient.

Læger:
Der er ansat 3 overlæger i afsnittet. Overlægerne er tilknyttet både anæstesiafsnit og intensiv sengeafsnit.

Reklamer
%d bloggers like this: