Bo- og Rehabiliteringscentret Fogedvænget

Hvem er de:

Bo- og rehabiliteringscenter Fogedvænget er et regionalt tilbud, der henvender sig til mennesker ramt af senhjerneskade.

Fogedvænget rummer både et tidsbegrænset dag- og døgnrehabiliteringstilbud og et bocenter, hvor hjerneskaderamte kan bo så længe, de har behov for det.

Fogedvænget består af to tilbud – henholdvis et rehabiliteringscenter og et bocenter.

Bocenteret er et tilbud til mennesker med senhjerneskade, hvor de kan få en selvstændig bolig. Her kan de bo i lige så lang tid, de har behov for det. 

Bocenteret rummer otte selvstændige toværelseslejligheder samt fællesarealer. Boligerne er opført efter Almenboliglovens § 115.4 og 105.2. Den personlige hjælp ydes efter Servicelovens § 81 og 85 m.fl.

Rehabiliteringscenteret består af både et dag- og et boafsnit. Her giver et længerevarende rehabiliteringsophold mulighed for, at den senhjerneskadede kan udvikle sig yderligere til at kunne leve et selvstændigt og aktivt liv.
Boafsnittet rummer otte midlertidige, toværelses boliger. Det drives efter Servicelovens § 107.2 og 104.

Dagafsnittet har i alt 16 pladser. De otte er beregnet til hjemmeboende dagbrugere. De resterende otte benyttes af rehabiliteringscenteret døgnbrugere.

Reklamer
%d bloggers like this: