Advisory Board

Der vil i løbet af projektperioden blive afholdt en række møder i Advisory Boardet.

Advisory Boardet består af en lang række eksperter inden for felterne arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling. Disse eksperter følger løbende med i projekt Nærvær i Arbejdet og vil til møderne komme med input til, hvordan projektet kan optimeres på arbejdspladserne.

De eksterne deltagere:

 • Dorte Steenberg – Næstformand, DSR
 • Hannah Weil – Projektkoordinationschef og chefredaktør, Videncenter for Arbejdsmiljø
 • Hans Kirk – Koncerndirektør, Danfoss A/S – Bestyrelsesformand, Teknologisk Institut 
 • Jens Elbirk – Direktør, Psykiatrifonden
 • Kurt Klaudi Klausen – Professor, Syddansk Universitet
 • Lone Clausen – Forebyggelsesfonden, Konstitueret direktør
 • Malene Vestergaard Sørensen – Chefkonsulent, Danske Regioner
 • Preben Meier Pedersen – Fuldmægtig, Kommunernes Landsforening 
 • Rudy Larsen – Arbejdsmiljøkonsulent, FOA  

Region Hovedstaden: 

 • Annette Ledskov – Arbejdsmiljøkoordinator, Glostrup Hospital
 • Ghita Kjær – Arbejdsmiljøkonsulent, Koncern HR
 • Lajla Vang – Oversygeplejerske, Bornholms Hospital
 • Lotte Falck – Arbejdsmiljøchef, Hillerød Hospital
 • Morten Westerberg Andersen – Arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet
 • Ruth Nielsen – Arbejdsmiljøchef, Herlev Hospital
 • Sven Skovmand Eriksen – Personalepolitisk Chef, Koncern HR 

Region Midtjylland:

 • Hugo Knudsen – Socialrådgiver Soc.D., Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning
 • Jonna Pedersen – Kontorchef, Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø
 • Lisbet Harder – Projektleder, Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø
 • Lone Donbæk Jensen – Afdelingslæge, Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Sygehus
 • Mette Høiris – Socialrådgiver, Koncern HR, Konsulent ved Socialt Kapitel
 • Per Bo Nørgaard Andersen – Chef, Koncern HR Organisation og Ledelse 
 • Poul Gørup – Seniorkonsulent, Koncern HR, Overordnet leder af Regionens indsats på sygefravær
 • Torsten Munch Hansen – Afdelingschef, Center for Kvalitetsudvikling

Projektet:

 • Birgit Lübker – Projektchef, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
 • Christina Rosendahl – Sekretær, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
 • Merete Labriola – Seniorforsker Ph.d., International Research Institute of Stavanger IRIS 
 • Mogens Dam – Ekstern lektor, Københavns Universitet 
 • Nomi Skovgaard – Centerchef, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv 
 • Toke Skou Larsen – Pressemedarbejder, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
 • Ulla Viskum – Seniorkonsulent, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
Reklamer
%d bloggers like this: