Om Nærvær i Arbejdet

Projekt Nærvær i Arbejdet foregår på 18 arbejdspladser inden for sundhedsområdet og har tre hovedformål.

For det første skal sygefraværet sænkes med ti procent om året på de 18 arbejdspladser, der er med i projektet.
For det andet skal 50 procent af medarbejderne føle, at de har opnået en højere grad af tilfredshed og nærvær i arbejdet, og for det tredje skal der være et målbart fald på mindst 10 procent i opsigelser, der er relateret til arbejdsbetinget sygdom.

om naervaer

Konsulenterne fra Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut og Region Midtjylland underviser projektdeltagerne på en akademidag.

Det er konsulenter fra Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut, og fra Region Midtjylland, der skal sørge for, at projektets mål bliver opfyldt. I kraft af deres arbejde, ved konsulenterne, hvilke håndtag, der er gode at skrue på, når man skal have ændret arbejdsgangene på en arbejdsplads.

De metoder, der bliver brugt i projekt Nærvær i Arbejdet er:

  • Nærværs Akademier, hvor to medarbejdere og to ledere fra samtlige arbejdspladser mødes og udveksler erfaringer.
  • Arbejdspladsbesøg, hvor konsulenterne fra Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut, og Region Midtjylland besøger arbejdspladserne for at give input til, hvordan de kan optimere deres arbejdsgange.
  • Advisory Board møder, hvor omkring 20 eksperter inden for arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling mødes og giver konsulenterne input til processen.

Projektet startede i februar 2009 og forventes at slutte til februar 2011.

Beskæftigelsesministeriets Forebyggelsesfond har finanseret projektet med 14,2 millioner kroner.

Læs mere om deltagerne her.

Reklamer
%d bloggers like this: