Stor glad smiley i ny midtvejsevaluering

Langt hovedparten af deltagerne i projektet Nærvær i Arbejdet er meget tilfredse med projektet indtil nu, viser spritny midtvejsevaluering.

Af Toke Skou Larsen:

En ny midtvejsevaluering viser flotte tal til Nærværs Akademierne og konsulenternes arbejde i projekt Nærvær i Arbejdet.

Evalueringen, der endnu ikke er klar til offentliggørelse, har primært målt, hvad deltagerne på sidste Nærværs Akademi synes om Nærværs Akademierne samt konsulenternes generelle indsats, og ifølge ekstern evaluator, Cand. Scient. Pol. Mogens Dam, ser tallene rigtig gode ud.

– Der er kommet et meget fint overordnet resultat ud af evalueringen, og jeg vil sige, at det er en stor succes. For eksempel udtaler langt hovedparten af de adspurgte, at de på Nærværs Akademierne har fået inspiration til initiativer på deres egen arbejdsplads ved at høre om erfaringerne på de andre arbejdspladser, og det er jo et af kerneformålene med Nærværs Akademierne, siger Mogens Dam.

Helt præcist er det 84 procent af de adspurgte, der har svaret, at de har fået inspiration til nye initiativer ved at være med på Nærværs Akademierne.

Et andet hovedformål ved akademidagene er, at deltagerne skal præsenteres for den nyeste viden inden for fravær og trivsel på arbejdspladsen, og til det svarer hele 85 procent, at de i meget høj grad eller høj grad har fået denne viden.

Også konsulenterne får pæne ord med i rapporten, da over tre fjerdedele af deltagerne ved sidste Nærværs Akademi har svaret, at konsulenterne i meget høj eller høj grad hjælper med til at få projektet til at skride fremad.

– Generelt kan man sige, at det er meget svært at konkludere noget negativt ud fra denne evaluering, siger Mogens Dam.

Ifølge Mogens Dam skal en midtvejsevaluering som denne bruges til at stoppe op og overveje, om projektet er på rette vej, og arbejde videre med de gode råd om justeringer, som der er i evalueringen.

For eksempel ligger der en udfordring i at få omsat den store viden og de mange ideer til konkrete projekter på arbejdspladserne.

– De konkrete vilkår på mange af arbejdspladserne gør det vanskeligt at få gennemført alle de gode ideer, deltagerne har. Nogle gange er det et vilkår, man ikke kan gøre noget ved, men andre gange er det områder, hvor konsulenterne kan være med til at fastholde fokus på initiativerne, siger Mogens Dam.

I tiden op til og efter jul bliver tallene i evalueringen bearbejdet yderligere, og omkring midten af februar forventes midtvejsevalueringen offentliggjort, så alle kan få glæde af de erfaringer, der allerede nu er kommet i projektet.

Reklamer
%d bloggers like this: