Arbejdspladsbesøg

En konsulent fra Teknologisk Institut og Region Midtjylland besøger arbejdspladsen sammen.

Formålet med besøgene er at følge op på de Nærværsprojekter, som den enkelte arbejdsplads har besluttet sig for at sætte i gang, og støtte op om en god proces, der kan føre til forandring. Derudover hjælper konsulenterne med at omsætte den nyeste viden inden for sygefravær, nærvær og trivsel til brugbare værktøjer på arbejdspladsen.

At arbejde med nærvær frem for fravær handler om at forholde sig til arbejdspladsens værdier, holdninger og etik; eksempelvis i forhold til at fastholde syge medarbejdere, sundhedsfremme, arbejdstilrettelæggelse og trivsel. Men også til, hvordan medarbejderne har det med hinanden og er sammen på arbejdspladsen.

Arbejdspladserne har fokus på projekter, der skal være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og dermed bedre trivsel og tilfredshed for den enkelte medarbejder. Udgangspunktet er primært dialogen mellem medarbejderne, men i særdeleshed dialogen mellem ledelse og medarbejdere. Ved at anvende den anerkendende tilgang fokuserer arbejdspladsen på det, der fungerer i dagligdagen. Det er med til at forebygge en negativ stemning og skabe motivation, arbejdsglæde og nærvær hos medarbejderne.

Cases:

  • Et socialpsykiatrisk bosted har valgt at fokusere på ’den gode historie’, der beskriver det at arbejde med mennesker med ’svær adfærd’. Den gode historie skal fremme opmærksomheden og bevidstheden hos medarbejderne om ’de små fremskridt’ i samarbejdet med beboerne.
  • Andre arbejdspladser har valgt at fokusere på: Medarbejderkompetencer, sygefraværssamtaler, anerkendende kommunikation, vagtplaner, arbejdsgange, organisationsændringer, forandringsledelse etc.

Ledere og medarbejdere har en travl hverdag, derfor er det vigtigt, at de projekter arbejdspladserne sætter i gang også bliver afsluttet. Hellere satse på flere ’små’ projekter, så man får mulighed for at afslutte og evaluere dem i forhold til, hvilke projekter, der gør en forskel.

Reklamer
%d bloggers like this: