Posted by: naervaer | marts 7, 2011

Materialer fra afslutningskonferencen

Find alle oplæg, foldere og materialer fra afslutningskonferencen her.Reklamer
Posted by: naervaer | december 21, 2010

Afslutningskonference

Sygefraværet falder, når trivslen stiger

– hør hvordan der er blevet skabt nærvær og trivsel på 18 regionale arbejdspladser gennem projekt Nærvær i arbejdet.

 
Tid: 4. marts 2011 kl 10-16
Sted: Skejby Hospital – Auditorium A
 
Program for dagen:
 
Kl 10: Ankomst og landing
Formand for Danske Regioner Bent Hansen: Et sundt sundhedsvæsen
Direktør for Forebyggelsesfonden Charlotte Fuglsang: Forventninger og erfaringer når Frebyggelsesfonden støtter
 
1. Nærvær NU – Projektforløb, metoder og resultater
Arbejdspladser, forskere og konsulenter fremlægger effekter og værktøjer, så medarbejdere, ledere og professionelle inden for arbejdslivet kan samle inspiration. Hør om konkrete resultater og få inspiration til at udvikle arbejdspladser:

  • Fra nyeste forskning i sygefravær og trivsel til medarbejder-involverende og ledelsesudviklende metoder og effekt i praksis
  • Netværk der motiverer, inspirerer og provokerer.
  • Samarbejde mellem forskere og konsulenter der øger kvaliteten i videnformidling og træning.

2. Nærvær i fremtiden – hvad ønsker vi og kan vi?
Sammen med kompetente nøglepersoner som Bent Hansen og Dennis Kristensen sætter vi spotlight på, hvordan vi kan bruge erfaringerne fra Projekt Nærvær, når de kommende års udfordringer skal løses:
  • Fremtidens sundhedsarbejdsplads – Hvordan bliver rammer og vilkår?
  • Fremtidens medarbejder – Hvad har de at tilbyde, og hvad ønsker de?

3. SUNDHED, lækker mad og nærvær – er det muligt?

Adam Price – passioneret tv-kok, madanmelder mm. vil have det serveret sundt, inspirerende og sansevækkende

KL 16: Reception i Prices ånd – Let og delikat spiseligt + lidt drikkeligt

Key Note – Oplæg og paneldeltagere:

Bent Hansen – Formand for Danske Regioner
Dennis Kristensen – Formand for FOA
Charlotte Fuglsang – Direktør for Frebyggelsesfonden
Jens Kristian Gøtrik – Direktør for Medicoindustrien
Lars Engberg – Formand for Danske Patienter
Hans Kirk – Executive Advisor, Danfoss A/S
Merete Labriola – Seniorforsker AMK Herning, Region Midt
Mogens Dam – Fuldmægtig og ekstern lektor
Jonna Pedersen – Chef Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midt
Sven Skovmand – Pers. politisk Chef, Region hovedstaden
Lisbet Harder – Projektleder Fysisk arbejdsmiljø, Region Midt
Birgit Lübker – Projektchef på teknologisk Institut
Adam Price – Madkunstner, passioneret tv-kok og madanmelder med holdning til kvalitet i sundheden

Tilmelding her

Posted by: naervaer | september 29, 2010

8. akademidag

Den 9. september 2010 belv den 8. og sidste akademidag afholdt på Teknologisk Institut i Århus.

Du kan se materialet fra dagen ved at klikke her.

Posted by: naervaer | juli 6, 2010

Oplever du nærvær på arbejdet?

Posted by: naervaer | juni 4, 2010

Møde om videnspredning

Nu da projekt Nærvær i Arbejdet er nået godt og vel halvvejs, og gode og lærerige erfaringer strømmer til og fra konsulenter og deltagere, skærpes fokus på at sprede den viden, der bliver opbygget i projektet.

For at få de mange erfaringer og resultater spredt effektivt ud, har projektledelsen inviteret en lang række vidende nøglepersoner inden for arbejdsmiljø og arbejdspladsudvikling til møde på Teknologisk Institut.

– Det er utrolig vigtigt, at vi får spredt den viden, der er opbygget i projektet, så andre arbejdspladser kan få glæde af den. En ting er, at vi hjælper de 18 arbejdspladser, der er med i projektet, men vi vil gerne nå ud til mange flere arbejdspladser med den relevante viden, siger projektchef Birgit Lübker fra Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut.

Med til mødet er blandt andet direktør for Forebyggelsesfonden, Charlotte Fuglsang, chef for Videncenter for Arbejdsmiljø, Hannah Weil, fra KL kommer Preben Meier Pedersen og fra Danske Regioner Malene Vestergaard Sørensen.

På mødet vil der være fokus på, hvordan man får spredt viden fra projektets deltagende arbejdspladser til de andre arbejdspladser på deres virksomheder. For eksempel er de tre afdelinger, der er med fra Bornholms Hospital rigtig gode til at sprede deres viden og erfaringer til resten af hospitalet, og denne form for videnspredning skal have øget fokus.

Derudover ligger der en stor opgave i at sprede viden til landets øvrige arbejdspladser på både sundhedsområdet og mange andre områder, der kan have glæde af erfaringerne, siger Birgit Lübker.

For at videnspredningen skal være succesfuld er det vigtigt, at modtagerne ikke blot får præsenteret noget materiale, som de hurtigt lægger fra sig igen. Det skal gøres på en måde, så medarbejdere, mellemledere og arbejdsgivere også bruger den nye viden til at optimere deres arbejdspladser, og denne øvelse skal mødedeltagerne være med til at komme med bud på, da de kommer med forskellige baggrunde fra forskellige brancher og har et bredt kendskab til, hvordan arbejdspladserne på området er organiseret og drevet.

– Deltagerne får stillet tre spørgsmål, som skal danne grundlag for en diskussion, som forhåbentlig kan munde ud i nogle forslag til, hvordan vi i projekt Nærvær får gennemført en grundig videnspredning, som kan hjælpe arbejdspladser over hele landet, siger Birgit Lübker.

De tre spørgsmål er:

  1. Målgrupper: Hvem finder du relevante?
  2. Videnområder: Hvad har de interesse i at vide?
  3. Metode og medie: Hvordan bør viden og erfaring formidles?

Mødet foregår på Teknologisk Institut onsdag den 9. juni.

Posted by: naervaer | maj 27, 2010

Præsentationer fra 7. Akademidag

Se hjemmeopgaven til næste akademidag, præsentationerne fra 7. akademidag og en samling af nyttige links til sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladsen her.

Posted by: naervaer | april 23, 2010

Sygmedjob.dk

Den nationale sygefraværskampagne – Syg med job – er netop skudt i gang og kører hele 2010. 

– På kampagnens hjemmesiden www.sygmedjob.dk kan du læse mere om kampagnen og dens budskaber.

– Fra hjemmesiden kan du bestille materialer hjem til din arbejdsplads. Det er gratis og kræver kun ganske få klik med musen. Bestil her: www.sygmedjob/kampagnematerialer.dk

– Du kan sørge for, at dine kolleger og eventuelt også brugerne/patienterne, der jo også er en central målgruppe, bliver eksponeret for kampagnematerialerne – ved for eksempel at hænge plakaterne op på synlige steder, hvor der kommer mange mennesker.

Posted by: naervaer | januar 29, 2010

Præsentationer fra 6. Akademidag

Her kan du finde de oplæg og materialer, der blev brugt og præsenteret på 6. Akademidag i Viborg.

Bliv klogere på vanernes magt med Steen Visholms Power Points, træn stemmen med Birte Holm Pedersens Nærværssang eller gense hjemmeopgaven til næste Akademidag. Klik her.

Posted by: naervaer | december 15, 2009

Stor glad smiley i ny midtvejsevaluering

Langt hovedparten af deltagerne i projektet Nærvær i Arbejdet er meget tilfredse med projektet indtil nu, viser spritny midtvejsevaluering.

Posted by: naervaer | december 3, 2009

Ideer og erfaringer blev udvekslet på Nærværs Akademi

Older Posts »

Kategorier